Jak se co nejefektivněji učit

Některým dětem jde učení samo od sebe a nemusí se mu ani moc věnovat. Prostě to mají dané od přírody a lze jim jen závidět. Ale co ti ostatní, kterým naděleno nebylo a s učením se dnes a denně perou, a i když nad knihami stráví spoustu času, žádaný efekt to nemá? Zkuste některou z osvědčených technik a uvidíte sami.

radost z učení

Získávání vědomostí je nejen otázku týkající se těch, co navštěvují školu, ale více méně i otázkou celoživotní, protože novým věcem je třeba se učit neustále. Všechny získané poznatky by měly vést k tomu, aby byly převedeny do praxe a staly se tak prostředkem k dosažení stanovených cílů. Proto je dobré umět poznat, které informace jsou podstatné a ty si udržet v paměti. Ležet hodiny tzv. v učení, není asi tou správnou cestou.
učení matematiky

Neučte se dlouho dobu v kuse, ideální je dělat si krátké pauzy, zhruba po půl hodině učení pár minut. Hlava si totiž musí dát krátkou pauzu a vstřebat nové poznatky, tedy více krátkých úseků než jeden dlouhý. Mozek totiž potřebuje čas na to, aby vše potřebné zpracoval a uložil a jde mu to mnohem lépe, pokud jsou mu nové věci dávkovány po malých porcích. I on má omezený obsah, a pokud mu dopřejete velkou nálož informací, nedokáže si s ní poradit. Ani mozek nedokáže pracovat nepřetržitě a prostě potřebuje pauzu. Podstatní informace z textu si vyznačujte barevně, uvidíte, že si tyto pasáže pak budete daleko lépe pamatovat. Nepodceňujte ani místo, kde se chcete učení věnovat, měli byste se tam cítit dobře a pohodlně.

Pár minut přestávky využijte pohybem, doplňte tekutiny nebo si dejte lehkou svačinu. Kvalitní a dostatečný spánek je prospěšný nejen schránce tělesné, ale je důležitý i pro vaši hlavu, všechno, co během dne načerpal, si během spánku pomalu ukládá. Tedy po dni, který jste strávili učením, zakončete spravedlivým spánkem, ideální je doba kolem sedmi hodin.

Ohodnoťte příspěvek